„a Fővárosi Törvényszék egyezséget jóváhagyó végzése alapján, alperes a ROCK SPORT megjelölés, kerékpárok első villáin történő elhelyezésével, ezen áruk forgalomba hozatalával, eladásra való felkínálásával, raktáron tartásával és reklámozásával, míg a RCOK SHCX megjelölés esetén, kerékpárok első villáin való elhelyezést rögzítő fotók reklámozásra történő felhasználásával 2023. április 26. napjától bitorolta a SRAM LLC, 000272088 lajstromszámú ROCK SHOX európai uniós szóvédjegyét. Alperes a védjegybitorlást abbahagyta, és kötelezettséget vállalt arra, hogy további jogsértést nem követ el."

Visszaküldés

https://ugyfel.vigorshop.hu/ oldalról közvetlenül küldhet elállást !

Ki élhet az elállási jogával:

  • Az elállás jogával kizárólag azok a Vásárlók élhetek, akik a hatályos jogszabályok szerint Fogyasztónak minősülnek.
  • Fogyasztó az aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Bt., Rt., Kft., e.v. és egyéb cégforma nem minősül fogyasztónak, így nincs elállási joga sem.

Fontos tudni:

  • Az elállási jog nem biztosít többletjogokat a bolti vásárlással szemben. A 14 napos elállási jog arra hivatott, hogy a Vásárló a terméket meg tudja tekinteni és kipróbálni, úgy ahogy azt a bolti értékesítés során is meg tudná tenni. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést a Vásárlónak meg kell térítenie a Vigor Life Kft. számára.

A Vásárló kötelezettségei elállás esetén.

  • A Vásárló köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. (Vigor Life Kft. 1107 Budapest Száva utca 9.). A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
  • Elállás esetén a Vásárló kötelessége a termék visszaszállításáról gondoskodni, így őt terheli a termék visszajuttatásának csomagolási és szállítási díja.
  • A Vigor Life Kft. kizárólag a sérülésmentes, nem vagy rendeltetésszerűen használt, hiánytalan csomagolású és még újként értékesíthető termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vásárlót terhelik. A visszaszállítás során sérült vagy eltűnt áruért felelősség a Vásárlót terheli. Az áru hiányában semmilyen kötelezettség nem terhel minket.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:

  • A Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
  • A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően videókamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbi félreértések elkerülése végett van szükség (pl. ha a visszaküldött termék sérült vagy hiányos volt).
  • A Vásárló az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén a Vigor Life Kft. mentesül a termék visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.
  • A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vigor Life Kft. a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát.